Product was successfully added to your shopping cart.
(011) 635 8440CONTACT US
0item(s)

Nemate proizvoda u vašoj korpi.

POLITIKA PRIVATNOSTI

 

UVOD

Molimo vas da pažljivo pročitate ovu Politiku privatnosti/Obaveštenje o privatnosti podataka (dalje u tekstu "Politka/Obaveštenje") kako biste razumeli naše smernice i procedure u vezi sa vašim podacima o ličnosti i načinom na koji ih prikupljamo, koristimo, obrađujemo i čuvamo. Ova Politika privatnosti/Obaveštenje se odnosi na fizička lica - pojedince koji komuniciraju sa Tako Lako Shop d.o.o. kao potrošači (dalje u tekstu "vi"). Ova Politika/Obaveštenje odnosi se na podatke o ličnosti koji se obrađuju putem internet prodavnice odnosno online platforme za internet kupovinu Tako Lako Shop d.o.o. („Platforma“). Ovo obaveštenje objašnjava kako se vaši podaci o ličnosti prikupljaju, koriste i otkrivaju od strane Tako Lako Shop d.o.o. Dobanovci, Maršala Tita 206, Beograd-Surčin (dalje u tekstu "TLS", "Mi", "Nas"). Takođe vam govori kako možete pristupiti i ažurirati svoje podatke o ličnosti, napraviti određene izbore kada je reč o tome kako se koriste vaši podaci o ličnosti i ostvarivati svoja prava vezano za vaše lične podatke.

Ova Politika privatnosti/Obaveštenje pokriva naše aktivnosti vezano za prikupljanje podataka na mreži i van mreže, uključujući podatke o ličnosti koje sakupljamo kroz naše različite kanale, kao što su veb sajtovi, aplikacije, društvene mreže trećih lica, Korisnički servis i događaji. Imajte na umu da možemo da prikupimo podatke o ličnosti  iz različitih izvora (sa veb stranica, van mreže).

 

RUKOVALAC OBRADE VAŠIH PODATAKA

Rukovalac ličnih podataka koji se obrađuju putem Platforme je Tako Lako Shop DOO Dobanovci, društvo sa ograničenom odgovornošću osnovano u skladu sa zakonima Republike Srbije, registrovano pri Agenciji za privredne registre Republike Srbije pod matičnim brojem 21121720, sa registrovanim sedištem na adresi Maršala Tita 206, Dobanovci, Beograd – Surčin. Ukoliko druga kompanija postane vlasnik udela u TLS, odnosno ukoliko se TLS pripoji drugoj kompaniji, ista će postati rukovalac obrade vaših podataka.

 

KAKO PRIKUPLJAMO VAŠE PODATKE?

Ova Politika/Obaveštenje se odnosi na podatke o ličnosti koje sakupljamo od Vas ili o Vama, putem dole opisanih metoda (pogledajte odeljak „kategorije podataka o ličnosti koje sakupljamo o vama i način na koji ih sakupljamo“) iz sledećih izvora:

TLS veb stranice. Sajtovi usmereni ka korisnicima kojima upravlja TLS, uključujući sajtove koje mi uređujemo pod našim domenima /URL-ovima i mini-sajtove koje mi koristimo na društvenim mrežama trećih lica kao što je Facebook (dalje u tekstu "Veb sajtovi").

TLS mobilni sajtovi/aplikacije. Mobilni veb sajtovi ili aplikacije koje su usmerene na korisnike, a kojima upravlja ili ih koristi TLS, kao što su aplikacije za pametne telefone.

E-mail, tekst i druge elektronske poruke. Interakcije sa elektronskim komunikacijama između vas i TLS.

TLS Korisnički servis. Komunikacije sa našim Centrom za komunikaciju sa potrošačima.

Reklamne interakcije. Interakcije sa našim oglasima (npr. ako reagujete na neki od naših oglasa na veb sajtu treće strane, možemo dobiti informacije o toj interakciji).

Podaci koje stvaramo. Tokom naših interakcija s vama, mi možemo da kreiramo podatke o vama (npr. evidenciju vaših kupovina sa naših veb sajtova).

Podaci iz drugih izvora. Društvene mreže trećih lica (npr. Facebook, Google), istraživanje tržišta (ukoliko se anonimno ne daju povratne informacije), agregatori podataka trećih lica, TLS promotivni partneri, javni izvori i podaci dobijeni kada vršimo akviziciju drugih kompanija.

 

KATEGORIJE PODATAKA O LIČNOSTI KOJE SAKUPLJAMO O VAMA I NAČIN NA KOJI IH SAKUPLJAMO

U zavisnosti od toga kakvu interakciju imate sa TLS-om (putem interneta, van mreže, putem telefona itd.), sakupljamo razne vrste informacija od vas, kako je opisano u nastavku.

Vaše podatke za kontakt. Ovo uključuje sve informacije koje nam dostavite, koje će nam omogućiti da vas kontaktiramo, kao što su vaše ime, prezime, adresa, e-mail adresa ili telefonski broj.

Informacije o prijavljivanju naloga. Sve informacije koje su potrebne da vam omoguće pristup vašem profilu naloga. Primer: vaš ID za prijavu/e-mail adresa, nadimak, lozinka u nepovratnom obliku i/ili sigurnosno pitanje i odgovor.

Informacije o preferencijama u praćenju ponude TLS. Ove informacije se prikupljaju isključivo radi unapređenja korisničkog iskustva.

Informacije sa računara/mobilnog uređaja. Bilo kakve informacije o računarskom sistemu ili drugom tehnološkom uređaju koje koristite za pristup nekom od naših veb sajtova ili aplikacija, kao što je adresa Internet protokola (IP) koja se koristi za povezivanje vašeg računara ili uređaja na Internet, tip operativnog sistema i tip pretraživača i verzija. Ako pristupite TLS veb sajtu ili aplikaciji putem mobilnog uređaja kao što je pametni telefon, prikupljene informacije će takođe uključivati, tamo gde je to dozvoljeno, jedinstveni ID uređaja, ID oglašavanja, geografsku lokaciju i druge podatke o ličnosti mobilnog uređaja.

Veb stranice/informacije o korišćenju komunikacija. Podaci koji se prikupljaju putem kolačića u skladu sa Odeljkom o Politici kolačića.

Istraživanje tržišta i povratne informacije potrošača. Sve informacije koje dobrovoljno delite sa nama o vašem iskustvu korišćenja naših proizvoda i usluga.

Sadržaj koji kreira potrošač. Bilo koji sadržaj koji kreirate, a zatim ga delite sa nama na društvenim mrežama trećih lica ili ako ga otpremite na neki od naših veb sajtova ili aplikacija, uključujući i korišćenje aplikacija za društvene mreže trećih lica kao što je Facebook.

Informacije o društvenim mrežama treće strane. Sve informacije koje javno delite na društvenoj mreži treće strane ili informacije koje su deo vašeg profila na društvenoj mreži treće strane (kao što je Facebook) i koje dozvolite društvenoj mreži treće strane da deli sa nama.

Pozivi ka Korisničkom servisu. Komunikacije sa Korisničkim servisom mogu se snimiti ili slušati u skladu sa važećim zakonima za lokalne operativne potrebe (npr. za potrebe unapređenja kvaliteta pružanja usluge). Bićete obavešteni o takvom snimku na početku vašeg poziva.

Osetljivi podaci o ličnosti i podaci o ličnosti dece. TLS ne prikuplja posebne kategorije podataka o ličnosti niti podatke o ličnosti dece mlađe od 15 godina. U slučaju da se za tim pojavi potreba, TLS će u svemu postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i drugim relevantnim zakonima.

 

PRAVNI OSNOV I SVRHA OBRADE

Obradu Vaših ličnih podataka zasnivamo na sledećim pravnim osnovima:

  • dali ste pristanak na obradu Vaših podataka u jednu ili više konkretnih svrha

  • obrada je potrebna za izvršenje ugovora u kojem ste strana ili radi preduzimanja koraka, na Vaš zahtev, a pre zaključivanja ugovora (npr. zaključenje i izvršenje ugovora o kupoprodaji putem Platforme);

  • obrada je potrebna radi usaglašavanja sa pravnim i zakonskim obavezama kojima podležemo;

  • obrada je potrebna radi ostvarenja legitimnih interesa koje nastojimo da zaštitimo mi ili treća strana, osim kad nad takvim interesima pretežu Vaši interesi ili fundamentalna prava i slobode koja zahtevaju zaštitu podataka o ličnosti;

Vaše lične podatke dostavljate na dobrovoljnoj osnovi, sem ukoliko obaveza prikupljanja nije predviđena kao naša zakonska obaveza. Nedostavljanje podataka o ličnosti može dovesti do eventualnih nepovoljnih aspekata za Vas kao korisnika, npr. nećete moći da primate određene servise, pogodnosti i usluge.

Vaše podatke o ličnosti prevashodno obrađujemo kako bismo bili u mogućnosti da sa vama kao Korisnicima Platforme zaključimo ugovor o prodaji robe koja se nudi putem internet prodavnice – Platforme TLS, kao i kako bismo bili u mogućnosti da taj ugovor izvršimo, odnosno da vam pružimo usluge, a sve po Vašem zahtevu upućenom preko naloga na Platformi.

Vaše kontakt podatke ostavljene na Platformi možemo koristiti i u svrhu direktnog marketinga, a pre svega radi slanja ponuda i obaveštenja o akcijama i popustima koje možete ostvariti na našem sajtu. Navedene marketinške aktivnosti vršiće se putem e-maila ili telefona, tj. reklamni i promotivni materijal slaće se Korisnicima na dostavljenu adresu elektronske pošte ili ostavljeni broj telefona, i/ili putem drugih dostupnih sredstava elektronske komunikacije.

Vaši podaci o ličnosti mogu se obrađivati kada komunicirate sa funkcijama društvenih mreža trećih lica, a sve u cilju usmeravanja oglasa i povezivanja sa vama na društvenim mrežama. Sa vašom saglasnošću (gde je potrebno), mi koristimo vaše podatke o ličnosti da predvidimo vaše potrebe, da poboljšamo i personalizujemo vaše iskustvo na našim veb stranicama i aplikacijama; da bismo osigurali da je sadržaj sa naših veb sajtova/aplikacija optimizovan za vas i za vaš računar ili uređaj; da Vam pružimo ciljano oglašavanje i sadržaj, i da bismo vam dozvolili da učestvujete u interaktivnim funkcijama, kada odlučite da to učinite. Na primer, zapamtili smo vaš ID za prijavu / adresu e-maila ili nadimak, tako da se možete brzo prijaviti sledeći put kada posetite naš veb sajt ili tako da možete lako povratiti artikle koje ste ranije stavili u vašu korpu za kupovinu.

U skladu sa važećim zakonima, Vaše podatke o ličnosti koristimo u druge opšte poslovne ciljeve kao što su održavanje vašeg naloga, sprovođenje internih istraživanja ili istraživanje tržišta i merenje efikasnosti reklamnih kampanja.

U slučaju da udeo TLS bude kupljen od strane druge kompanije, ili TLS bude pripojen drugoj kompaniji, mi ćemo podeliti vaše podatke o ličnosti sa kompanijom koja će biti vlasnik udela TLS odnosno naš pravni sledbenik. Takođe ćemo otkriti vaše podatke o ličnosti trećim licima (i) kada to zahteva važeći zakon; (ii) kao odgovor na sudske postupke; (iii) u odgovoru na zahtev od nadležnog organa.

Vaši lični podaci će se čuvati u tajnosti. Koristiće se samo u svrhe za koje su preuzeti, ili ukoliko je potrebno radi našeg usaglašavanja sa zakonskim obavezama i obavezama revizije.

 

ROKOVI ČUVANJA I ZADRŽAVANJE VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Vaše podatke o ličnosti ćemo koristiti samo onoliko koliko je potrebno da bi se zadovoljila svrha u koju su vaši podaci o ličnosti prikupljeni (kako je opisano u odeljku „Pravni osnov i svrha obrade“), ili onoliko koliko to zahteva važeći zakon. Za svrhe u kojima podatke prikupljamo kako bi smo Vam pružili određene pogodnosti i usluge, Vaši podaci o ličnosti zadržavaju se sve dok je to potrebno kako bismo Vam mogli dostaviti navedene pogodnosti i usluge.

Kad se naš odnos završi gašenjem vašeg naloga, ili ćemo obrisati Vaše podatke o ličnosti ili pak anonimizirati Vaše podatke o ličnosti, osim u slučaju da postoje zakonski zahtevi za zadržavanje istih (na primer, za potrebe oporezivanja). Takođe, važeći zakonski propisi mogu zahtevati od nas da zadržimo određene podatke o ličnosti tokom perioda od 10 godina nakon isteka relevantne poreske godine. Možemo zadržati i Vaše podatke o ličnosti nakon raskida ugovornog odnosa (ili deregistracije sa Platforme TLS) ako su Vaši podaci o ličnosti potrebni radi usaglašavanja sa drugim merodavnim zakonima ili ako su nam Vaši podaci o ličnosti potrebni za utvrđivanje, ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva, samo kada je to neophodno. U meri u kojoj je to moguće, ograničićemo obradu Vaših podataka o ličnosti u te ograničene svrhe nakon završetka ugovornog odnosa. U svakom slučaju, nećemo čuvati Vaše podatke o ličnosti u period dužem nego što nam je to zaista neophodno, osim ukoliko za to ne postoji zakonski zahtev.

 

ODAVANJE, ČUVANJE ILI PRENOS VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI TREĆIM STRANAMA

Koristimo odgovarajuće mere (opisane ispod) kako bi vaši podaci o ličnosti bili poverljivi i sigurni. Međutim, imajte na umu da se ove zaštite ne odnose na informacije koje izaberete da delite u javnosti kao što su društvene mreže trećih lica.

Vaši podaci o ličnosti će biti obrađeni od strane našeg ovlašćenog osoblja ili agenata, odnosno osoblja naših povezanih lica u zavisnosti od specifičnih namena za koje su vaši podaci o ličnosti prikupljeni (npr. naše osoblje zaduženo za pitanja potrošača imaće pristup takvoj evidenciji).

Mere koje se preduzimaju u operativnim okruženjima. Mi vaše podatke o ličnosti čuvamo u operativnim okruženjima koja koriste mere zaštite kako bi sprečile neovlašćeni pristup. Prenošenje informacija putem Interneta nažalost nije potpuno sigurno i iako ćemo se maksimalno potruditi da zaštitimo vaše podatke o ličnosti, ne možemo da garantujemo sigurnost podataka tokom prenosa preko naših Veb sajtova / aplikacija.

Mere koje očekujemo od Vas. Važna je takođe i vaša uloga u održavanju vaših podataka bezbednim i sigurnim. Kada se prijavite za onlajn nalog, obavezno odaberite lozinku za nalog koju bi bilo teško pogoditi i nikada ne otkrivajte svoju lozinku nikome. Vi ste odgovorni za čuvanje ove lozinke kao poverljive i za svaku upotrebu vašeg naloga. Ako koristite deljeni ili javni računar, nikada ne birajte opciju da se sačuva vaš ID/e-mail ili lozinka i ne zaboravite da se odjavite sa svog naloga svaki put kad završite rad na računaru. Takođe bi trebalo da koristite sve postavke privatnosti ili kontrole koje vam pružamo na našem Veb sajtu/aplikaciji.

Pored povezanih pravnih lica sa TLS pomenutih u odeljku o rukovaocima podacima i kontakata, Vaše podatke o ličnosti delimo sa sledećim trećim licima:

Treće strane – primaoci ličnih podataka. TLS Vas upoznaje sa činjenicom da Vaše lične podatke može preneti – u saglasnosti sa merodavnim propisima o zaštiti podataka, a pre svega u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti – organima koji sprovode zakone, podzakonske propise i druge imperativne akte, državnim organima, pravnim savetnicima ili eksternim konsultantima. U slučaju promene vlasništva nad udelom u TLS, pripajanja ili druge statusne promene TLS-a, podaci o ličnosti mogu se preneti trećim licima koja postaju vlasnici udela TLS-a, odnosno koja učestvuju u postupku pripajanja kao što je navedeno u Odeljku „Pravni osnov i svrha obrade“ gore, u vezi s svrhama navedenim u ovoj Politici/Obaveštenju o privatnosti podataka.

U određenim slučajevima, kada je to neophodno radi ostvarenja svrha navedenih u ovoj Politici privatnosti/Obaveštenju, Vašim ličnim podacima mogu pristupiti i mogu ih koristiti i povezana društva TLS-a. Pored toga, TLS može, radi ostvarenja navedenih svrha obrade, Vaše lične podatke dostaviti (odnosno omogućiti pristup) trećim licima koja će te lične podatke obrađivati isključivo kao tzv. obrađivači podataka, a u svemu isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i u okviru instrukcija datih od strane TLS-a.

Davaoci usluga. Ovo su eksterne kompanije koje koristimo da nam pomognu da vodimo naše poslovanje (npr. rad na veb sajtu, istraživanje tržišta, usluge podrške, promocije, razvoj veb-sajta, analiza podataka, itd.). Davaoci usluga i njihovo izabrano osoblje mogu da pristupaju i koriste vaše podatke o ličnosti u naše ime za određene zadatke koji su od njih zatraženi da izvrše, na osnovu naših uputstava i  obavezni su da čuvaju vaše podatke o ličnosti. Možete zatražiti spisak davalaca usluga koji obrađuju Vaše podatke o ličnosti (pogledajte odeljak „Kontaktirajte nas“).

Treće strane koje koriste podatke o ličnosti za sopstvene marketinške svrhe. Mi ne dajemo dozvolu i ne prodajemo vaše podatke o ličnosti trećim stranama u njihove sopstvene marketinške svrhe, osim u situacijama kada ste dali svoju saglasnost. Njihov identitet će vam biti poznat u trenutku traženja vaše saglasnosti.

Treće strane koje koriste podatke o ličnosti iz zakonskih razloga ili zbog spajanja/akvizicije. Vaše podatke o ličnosti odajemo trećim licima iz zakonskih razloga u slučaju sticanja udela ili pripajanja TLS nekoj kompaniji.

Prenos podataka u druge zemlje. U slučaju prenosa ličnih podataka van teritorije Republike Srbije, TLS će postupati u potpunosti u skladu sa pravilima za prenos podataka o ličnosti u druge države i međunarodne organizacije iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, a imajući u vidu da li je ciljna destinacija prenosa podataka država potpisnica Konvencije Saveta Evrope o zaštiti lica u odnosu na automatsku obradu ličnih podataka („Konvencija“) ili ne. Konkretno, u slučaju eventualnog prenosa u neku od država koje nisu potpisnice Konvencije TLS će preduzeti sve potrebne mere da obezbedi da se i prenosi u te države adekvatno zaštite kako se zahteva merodavnim propisima o zaštiti podataka. Iz tog razloga, možemo preneti vaše podatke o ličnosti u druge zemlje koje mogu imati različite zakone i zahteve usaglašenosti sa zaštitom podataka u odnosu na one koje se primenjuju u zemlji u kojoj se nalazite.

 

VAŠA PRAVA I KAKO MOŽETE DA IH ISKORISTITE

U skladu sa uslovima i u meri predviđenoj Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, imate pravo (i) da tražite informaciju o tome da li obrađujemo Vaše podatke o ličnosti, tražite pristup tim podacima, kao i zakonom predviđene informacije u vezi sa obradom Vaših podataka o ličnosti, (ii) da tražite ispravku ili dopunu Vaših podataka o ličnosti, (iii) da tražite brisanje Vaših podataka o ličnosti, (iv) da tražite ograničavanje obrade Vaših podataka o ličnosti, (v) da tražite da Vaše podatke o ličnosti, koje ste nam, eventualno, prethodno dostavili u strukturisanom, uobičajeno korišćenom i elektronski čitljivom obliku, prenesemo drugom rukovaocu, (vi) da prigovorite obradi Vaših podataka o ličnosti, (vii) da se na Vas ne primenjuje odluka doneta isključivo na osnovu automatizovane obrade, uključujući i tzv. profilisanje.

Ako ste dali pristanak na određeno prikupljanje, obradu i korišćenje Vaših podataka o ličnosti, imate pravo da dati pristanak opozovete u bilo kom trenutku, sa dejstvom za ubuduće. Opoziv pristanka ne utiče na dopuštenost obrade podatka o ličnosti koja je vršena na osnovu pristanka pre opoziva. Nakon opoziva pristanka obustavićemo obradu odnosnih podataka o ličnosti, osim ukoliko postoji neki drugi osnov za obradu tih podataka o ličnosti.

Imajte u vidu da, u određenim okolnostima, nećemo moći da obrišemo vaše podatke o ličnosti bez istovremenog brisanja vašeg korisničkog naloga. Možda ćemo morati da zadržimo neke od vaših podataka o ličnosti nakon što tražite brisanje, da bismo ispunili naše pravne ili ugovorne obaveze.

Kada je dostupno, naši vebsajtovi imaju posebnu funkciju pomoću koje možete pregledati i urediti podatke o ličnosti koje ste dostavili. Imajte na umu da od naših registrovanih potrošača zahtevamo da potvrde svoj identitet (npr. e-mail adresu, lozinku) pre nego što pristupe ili izmene informacije o svom nalogu ukoliko postoje nalozi potrošača u okviru naših veb sajtova. Ovo pomaže u sprečavanju neovlašćenog pristupa vašem nalogu.

Kako biste iskoristili svoja prava ili podneli prigovor na način na koji se Vaši lični podaci obrađuju, kontaktirajte nas na način naveden u odeljku pod nazivom „Kontaktirajte nas“ ispod. Vaš zahtev u vezi sa korišćenjem prava u vezi sa Vašim ličnim podacima pošaljite sa jasnom naznakom: kojim Vašim podacima o ličnosti želite da izvršite pristup i uvid, koje Vaše lične podatke želite da dopunite, ispravite ili izbrišete, prenesete, odnosno obradi kojih Vaših ličnih podataka se prigovarate i iz kojih razloga. Ako zahtev podnosi neko lice u vaše ime, a vi ne dostavite dokaze da je zahtev zakonito podnet u vaše ime, zahtev će biti odbijen. Ovakav Vaš zahtev treba biti potpisan i datiran. TLS će izaći u susret Vašem zahtevu što je pre moguće, a svakako u okviru rokova predviđanih Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, i poslati Vam odgovarajuće obaveštenje.

U slučaju prigovora na obradu Vaših podataka o ličnosti, imate i pravo da uložite pritužbu nadležnom nadzornom organu za zaštitu podataka – Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, ul. Bulevar Kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, kao i tužbu nadležnom sudu.

 

BEZBEDNOST LIČNIH PODATAKA

Vaše lične podatke TLS čuva u bezbednom okruženju. Preduzimamo odgovarajuće mere bezbednosti kako bismo zaštitili Vaše lične podatke i informacije od neovlašćenog pristupa, korišćenja, gubitka ili objavljivanja. Ovi sistemi i mere se redovno testiraju i ažuriraju ukoliko je potrebno.

Uzimajući u obzir nivo tehnoloških dostignuća i troškove njihove primene, prirodu, obim, okolnosti i svrhu obrade, prilikom obrade Vaših podataka:

  • primenjujemo odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere, kao što je pseudonimizacija, kako bi obezbedili obezbeđivanje delotvorne zaštite Vaših podataka o ličnosti,

  • primenjujemo neophodne mehanizme zaštite u toku obrade, kako bi se ispunili uslovi za obradu Vaših podataka i zaštitili Vaša prava.

Ovim putem Vas obaveštavamo da stalnom primenom odgovarajućih tehničkih, organizacionih i kadrovskih mera obezbeđujemo da se uvek obrađuju samo oni Vaši podaci o ličnosti koji su neophodni za ostvarivanje svake pojedinačne svrhe obrade. Ta se obaveza primenjuje u odnosu na broj prikupljenih podataka, obim njihove obrade, rok njihovog pohranjivanja i njihovu dostupnost.

Ipak, prenos informacija putem Interneta nikada nije u potpunosti bezbedan, pa iako se trudimo da zaštitimo lične podatke, ne možemo garantovati sigurnost informacija prenetih putem Platforme.

 

VAŠI IZBORI O TOME KAKO KORISTIMO I OTKRIVAMO VAŠE PODATKE

Trudimo se da vam ponudimo izbore u vezi sa podacima o ličnosti koje nam dostavljate. Sledeći mehanizmi pružaju vam kontrolu nad vašim podacima:

Kolačići i slične tehnologije. Upravljate vašom saglasnošću putem (i) našeg rešenja za upravljanje saglasnošću ili (ii) vašeg pretraživača kako biste odbili kolačiće i slične tehnologije. Pogledajte odeljak „Kolačići i slične tehnologije“. 

Da biste se odjavili od marketinških komunikacija koje je poslao bilo koji medij, uključujući i društvene mreže trećih lica, možete se u bilo kom trenutku odjaviti klikom na linkove dostupne u našim komunikacijama, prijavljivanjem na Veb sajtove/aplikacije ili društvene mreže trećih lica i prilagođavanjem vaših korisničkih preferencija u profilu vašeg naloga tako što ćete ukloniti odgovarajuća polja ili pozvati naš Korisnički servis.

 

KOLAČIĆI (Cookies), SLIČNE TEHNOLOGIJE i LOG FAJLOVI

Kolačići (Cookies) predstavljaju male tekstualne datoteke koji se uobičajeno skladište na računaru ili drugom uređaju korisnika koji upotrebljava za pristup internetu i služe najrazličitijim namenama. Kolačići na osnovu zabeleženih informacije poput ID uređaja “pamte” da je određeni korisnik pristupio određenom sadržaju na internetu. Kolačići uobičajeno ne vode ka otkrivanju identiteta konkretnog korisnika, te je u tom slučaju njihovo korišćenje dozvoljeno pod uslovom da je korisniku dato jasno i potpuno obaveštenje o svrsi prikupljanja i obrade podataka u skladu sa zakonom koji uređuje zaštitu podataka o ličnosti, i pod uslovom da mu je pružena prilika da takvu obradu odbije. Takvo obaveštenje je dostupno putem banera koji je vidljiv prilikom posete TLS internet stranice.

 

Kolačići se najčešće koriste za omogućavanje pravilnog korišćenja stranice, pamćenje preferencija na stranici, beleženja informacija o sadržaju kojim se pristupalo radi preporučivanja sadržaja koji više odgovara preferencijama korisnika, ali i za potrebe statističke analize.

 

U funkcionisanju internet stranica rukovaoca najčešće su sledeće vrste Kolačića:

 

  • Kolačići koji su neophodni za funkcionisanje internet stranice (Necessary Cookies), koji pomažu da internet stranica bude upotrebljiva, omogućavajući osnovne funkcije kao što su navigacija na stranici i pristup bezbednim oblastima veb sajta. Uklanjanje ovakvih Kolačića dovodi do nemogućnosti korišćenja internet stranice ili pojedinih njenih delova na pravilan način;

 

  • Statistički Kolačići, kojipomažu vlasnicima internet stranice da razumeju interakciju posetilaca sa internet stranicom anonimnim sakupljanjem informacja koje se potom analiziraju, a potom se kao rezultat te analize prave statistički izveštaji;

 

  • Marketinški Kolačići (Marketing Cookies), koji se koriste za beleženje navika posetilaca na internet stranicama radi prikaza personalizovanih sadržaja.

 

Što se tiče marketinških kolačića oni nekada mogu da potiču i od treće strane, tzv. third party cookies. TLS prodaje oglasni prostor na svojim internet stranicama i aplikacijama, kao i internet stranicama i aplikacijama povezanih lica za postavljanje oglasnih poruka trećih lica. Te oglasne poruke mogu da sadrže i kolačiće ili slične tehnologije trećih strana.

 

Upravljanje kolačićima, uključujući i njihovo uklanjenje, je moguće putem promene podešavanja u internet pregledaču (internet browser), što omogućavaju gotovo svi današnji Internet pregledači. Uklanjanje pojedinog kolačića (pre svega neophodnih) može dovesti do umanjenja funkcionalnosti Internet stranice.

 

LINKOVI

Na internet stranici Platforme mogu se nalaziti linkovi koji vode ka drugim internet stranicama koje nisu pokrivene ovom Politikom. Ako pristupate drugim internet stranicama korišćenjem obezbeđenih veza, operateri tih internet stranica će moći da prikupljaju informacije od Vas koje će oni koristiti u skladu sa svojim politikama privatnosti, a koje se mogu razlikovati od naše. TLS ne snosi odgovornost za podatke koje prikupljaju druge internet stranice.

 

PROMENE OVE POLITIKE/OBAVEŠTENJA

Ako promenimo način na koji rukujemo vašim podacima o ličnosti, ažuriraćemo ovu Politiku privatnosti/Obaveštenje. Zadržavamo pravo da izvršimo izmene u našim praksama i ovoj Politici/Obaveštenju u bilo koje vreme, te vas molimo da često proveravate da li ima nekih ažuriranja ili izmena u našem obaveštenju.

 

 

KONTAKTIRAJTE NAS

TLS posvećeno štiti Vašu privatnost. Ukoliko imate bilo kakvo pitanje u vezi sa ovom Politikom privatnosti/Obaveštenjem ili našim postupcima u vezi sa obradom Vaših podatka o ličnosti, molimo Vas da nam se obratite koristeći kontakt podatke navedene ispod. Mi ćemo istražiti svaku Vašu žalbu uključujući i žalbu da smo prekršili Vaša prava prema važećim zakonima o zaštiti podataka o ličnosti. Ova Politika važi za sve stranice na Platformi. Ne primenjuje se na Internet stranice drugih organizacija, uključujući i Internet stranice bliskih organizacija i stranice trećih strana.

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s ovom Politikom, kontaktirajte nas:

Adresa: TAKO LAKO SHOP d.o.o., Maršala Tita 206, 11272 Dobanovci

Phone: +381 (0) 11/635-8440

E-mail: prodaja@takolako.com